Sint-Petruskerk Leiden

logo

Sacramenten

Het Doopsel

Met het ontvangen van het doopsel – het eerste van de zeven sacaramenten – wordt men opgenomen in de katholieke kerk. De dopeling wordt gedoopt met water, terwijl gezegd wordt: “Ik doop jou in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest”. 

Wilt u als ouders uw kind laten dopen, dan vindt een voorbereidende bijeenkomst plaats. Door het jaar heen worden een aantal data vastgesteld waarop doopvieringen plaatsvinden. Eventueel kan een afwijkende datum worden afgesproken.

Eerste Heilige Communie (de eucharistie)

De Eerste Heilige Communie is een feestelijke viering waarin uw kind voor de eerste keer Jezus in de Eucharistie ontvangt. Het is een tweede belangrijke stap na de Doop. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan zoeken we naar een mogelijkheid dit voorafgaand aan de Eerste Communie te laten plaatsvinden. Kinderen die 8 jaar en ouder zijn (dus vanaf groep 4) kunnen meedoen. Alle informatie vindt u in de informatiebrief: Eerste Heilige Communie in 2023.

Het Vormsel

Na de Sacramenten van het Doopsel – kind van God de Vader – en de  Eerste Heilige Communie – ontmoeting met de Zoon, Jezus Christus – is het Vormsel de derde stap: de vervulling met de Heilige Geest.

Zodra de datum van het Heilig Vormsel voor onze parochie in 2022 bekend is, leest u dat hier en in het Geluid van Zuid. Voor de vormelingen worden een aantal voorbereidende bijeenkomsten georganiseerd.

Het Huwelijk

Dat man en vrouw voor de Kerk trouwen houdt in dat zij ten overstaan van een priester of diaken aan elkaar hun trouwbelofte uitspreken, in aanwezigheid ook van twee andere getuigen. Dit gebeurt wanneer man en vrouw de vragen beantwoorden die de priester of diaken aan bruidegom en bruid stelt tijdens de huwelijksviering. Na de trouwbelofte vinden de zegening en de overreiking van de huwelijksringen plaats. Ook wordt een huwelijkskaars ontstoken, soms geflankeerd door de doopkaars(en). 

De huwelijkssluiting in de Kerk kan plaatsvinden zowel in een eucharistieviering als in een viering van woord en gebed.

Boete en verzoening (de biecht)

In de doop ontvangt een mens vergeving van zonden. Eenmaal gedoopt, blijft het leven van een christen niet zonder zonde. Het sacrament van boete en verzoening biedt de gelegenheid om ten overstaan van een priester je zonden te belijden, in het vertrouwen dat de Heer bereid is je opnieuw te vergeven. Het is God die in dit sacrament zijn vergeving schenkt. Hij heeft het dienstwerk van de verzoening aan zijn Kerk toevertrouwd. Het is een besloten manier van belijdenis en boete doen, in een besloten ontmoeting tussen de boeteling en de priester: de zogeheten oorbiecht.

U kunt rechtstreeks een afspraak maken met pastoor J. H. Smith: 071-5130700 of jhsmithpr@gmail.com.

Ziekenzalving en Uitvaart

De Ziekenzalving vindt tegenwoordig vaak plaats in de vorm van een viering voor ernstig zieken, waar gebeden wordt om kracht, waar sprake is van vergeving van zonden en waar de zieke gezalfd wordt. Het is goed niet te wachten tot het laatste moment. U kunt rechtstreeks een afspraak maken met pastoor J. H. Smith: 071-5130700 of jhsmithpr@gmail.com.

De kerkelijke uitvaart is een mooie wijze van afscheid nemen van een dierbare. In een woord- en gebedsdienst of eucharistieviering wordt de overledene uitgeleide gedaan. In overleg met de familie wordt de uitvaartplechtigheid inhoud gegeven. Uw uitvaartbegeleider legt het contact met onze kerk om in overleg een datum en tijdstip te kiezen.

Veel parochianen kiezen ervoor begraven te worden op de R.K. Begraafplaats Zijlpoort te Leiden. In de kapel van de begraafplaats wordt elke eerste dinsdag van de maand om 10.00 uur een eucharistieviering gehouden ter nagedachtenis van de overledenen.

 

De Wijding

Het zevende sacrament is de priesterwijding.

Op de website van het bisdom is meer informatie beschikbaar over de priesterwijding en over andere vormen van religieus leven.

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.