Sint-Petruskerk Leiden

logo

De stadse kerk in de Leidse ProfBurgwijk

De Sint-Petrus:
stoer en inspirerend

In onze prachtige kerk – een Rijksmonument ontworpen door architect Kropholler – bent u van harte welkom om het geloof te beleven. De zondagsviering is op zaterdag om 17.00 uur en doordeweeks zijn er vieringen op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur.
Op zaterdag is de kerk open van 10.00 – 11.00 uur.

Kerkgebouw: Lammenschansweg 40a Leiden | Pastorie en postadres: Lorentzkade 16a 2313 GB Leiden
21 aug 2022 - 21e zondag door het jaar (jaar C)

Eucharistieviering zaterdag 20 aug, 17.00 uur, pastoor Broeders, Petruskoor

Uit het evqngelie volgens Lucas (13, 22-30): “Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden, en aanzitten in het Koninkrijk Gods.

Bij de collage: details van de kazuifels in de kleuren van het kerkelijk jaar.
In de Advent is de kleur paars. In de Kersttijd wordt de kleur wit. Van Driekoningen tot de 40-dagentijd is de kleur groen. In de 40-dagentijd is de kleur paars. Met Witte Donderdag is de kleur wit. Van Pasen tot  Pinksteren is de kleur wit. Op Pinksteren is de kleur rood. Na Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer groen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is de kleur wit.
Wit is de kleur van reinheid, licht, feest. Rood is de kleur van vuur, verwijzend naar de Heilige Geest. Paars is de kleur van inkeer, boete, rouw. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst.

Kalender 2022

zo 20 november: Christus Koning
zo 27 november: Eerste Adventszondag
zo/ma 25/26 december : Kerstmis

Bedevaart Kevelaer 29 – 31 augustus

Van maandag 29  tot woensdag 31 augustus  gaat onze parochie met het Groene Hart mee op bedevaart naar Kevelaer. Het programma biedt gezamenlijke vieringen, de Kruisweg wordt gelopen en gebeden en er is een lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen zijn belangrijk tijdens de maaltijden en de avond.  Er rijdt een bus en de organisatie kan de maaltijden en hotelovernachting voor u regelen. Pastoor Broeders maakt een groot deel van de bedevaart mee. U kunt zich nog opgeven en informatie inwinnen bij Wim Barning:  wimbarning@ziggo.nl,  06 – 53712650.

Buurtinitiatief Zuidwest woensdag 31 augustus

Hoe zorgen we voor duurzame veranderingen waarin milieu, mens en economie alledrie met elkaar in evenwicht zijn? Carolien Huisman, deskundige op het gebied van duurzame economie, gaat met u op zoek naar vragen en antwoorden rondom duurzame energie, klimaat en grondstoffen en afval. Daarbij kijken we ook naar hoe we de wereld kunnen veranderen door bij onszelf te beginnen!
Plaats en datum: Opstandingskerk, Aerent Bruunstraat 1, woensdag 31 augustus, 14 uur. Drankje en gezellig samenzijn na afloop.

Startviering Hartebrugkerk op 4 september

Alle kinderen en hun ouders worden uitgenodigd om bij het begin van het nieuwe schooljaar de viering van zondag 4 september om 11.15 uur in de Hartebrugkerk bij te wonen. Tijdens de viering is er veel aandacht voor de jonge kerkgangers; de lezingen worden genomen uit de Bijbel in Gewone Taal. De kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan zullen er zijn. Ook de kinderen die in 2023 hun Eerste Communie willen doen, zijn van harte welkom! We hopen veel gezinnen te zien in deze Nederlandstalige en laagdrempelige viering.