Sint-Petruskerk Leiden

logo

De stadse kerk in de Leidse ProfBurgwijk

De Sint-Petrus:
stoer en inspirerend

In onze prachtige kerk – een Rijksmonument ontworpen door architect Kropholler – bent u van harte welkom om het geloof te beleven. De zondagsviering is op zaterdag om 17.00 uur en doordeweeks zijn er vieringen op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur.
Op zaterdag is de kerk open van 10.00 – 11.00 uur.

Kerkgebouw: Lammenschansweg 40a Leiden | Pastorie: Lorentzkade 16a Leiden
10 juli 2022 - 15e zondag door het jaar (jaar C)

Eucharistieviering zaterdag 9 juli, 17.00 uur
Celebrant: pastoor Smith

Uit het evangelie volgens Lucas (10, 27) : Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naste gelik uzelf.

Bij de collage: details van de kazuifels in de kleuren van het kerkelijk jaar.
In de Advent is de kleur paars. In de Kersttijd wordt de kleur wit. Van Driekoningen tot de 40-dagentijd is de kleur groen. In de 40-dagentijd  is de kleur paars. Met Witte Donderdag is de kleur wit. Van Pasen tot  Pinksteren is de kleur wit. Op Pinksteren is de kleur rood. Na Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer groen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is de kleur wit.
Wit is de kleur van reinheid, licht, feest. Rood is de kleur van vuur, verwijzend naar de Heilige Geest. Paars is de kleur van inkeer, boete, rouw. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst.

Kalender 2022

zo 14 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
zo 20 november: Christus Koning
zo 27 november: Eerste Adventszondag
zo/ma 25/26 december : Kerstmis

Acht-kerkentocht op 2 en 3 juli

In het weekend van 2-3 juli zullen we in de parochie gezamenlijk het jaar van de sacramenten afsluiten met een acht-kerkentocht. Iedere parochiekern zal een van de zeven sacramenten presenteren.  In de Sint- Josephkerk zal een presentatie zijn over ‘Sacramenten verbinden hemel en aarde’. Van de Lam Gods zal de Maria Middelareskerk deelnemen.
Op zaterdag en zondag vanaf 12.30 tot 16.00 uur bent u in de verschillende kerken welkom. U kunt starten waar u wilt en daar een stempelkaart ontvangen. Op enkele plaatsen is er koffie, thee of iets fris. Een volle stempelkaart geeft recht op een mooie fles wijn.
Voor meer info: Pw Marlène Falke-de Hoogh (m.dehoogh@hotmail.com / 06 5324  9187).

Feest van Petrus en Paulus op 2 juli

Op 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. In Regio Zuid willen we dit feest vieren op zaterdag 2 juli en waar kan dat beter dan in de kerk die de naam draagt van een van de feestelingen, onze Sint-Petrus.
De eucharistieviering begint om 17.00 uur met aansluitend een kopje koffie met een broodje om elkaar te ontmoeten.
In de viering zullen enkele parochianen in het zonnetje worden gezet.
Op zondag 3 juli gaan alle vieringen gewoon door.

 

Bedevaart Kevelaer 29 – 31 augustus

Van maandag 29  tot woensdag 31 augustus  gaat onze parochie met het Groene Hart mee op bedevaart naar Kevelaer. Het programma biedt gezamenlijke vieringen, de Kruisweg wordt gelopen en gebeden en er is een lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen zijn belangrijk tijdens de maaltijden en de avond.  Er rijdt een bus en de organisatie kan de maaltijden en hotelovernachting voor u regelen. Pastoor Broeders maakt een groot deel van de bedevaart mee. U kunt zich tot 1 juli opgeven en informatie inwinnen bij Wim Barning:  wimbarning@ziggo.nl,  06 – 53712650.