Sint-Petruskerk Leiden

logo

Nieuws

Het Geluid van Zuid, februari 2024
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Oproep voor ‘Meeloop-maatjes’

 • Oecumenische vespervieringen in de 40 dagentijd

 • Sobere maaltijden

 • Sjef Rosdorff onderscheiden

 • Activiteiten voor/door kinderen

 • Buurtinitiatief in Leiden Zuidwest

 • Bezoek kinderkoor uit Italië

 • Paasbroden actie van De Bakkerij

 • Happietaria is er weer t/m 2 maart!

 • Nagekomen bericht van Amnesty

 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Het Geluid van Zuid, januari 2024
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • De kerstvieringen
 • Welkom aan kapelaan Daan Huntjens op 1 februari
 • Kinderwoorddiensten (KWD)
 • Vriendjes van Franciscus
 • Eerste Heilige Communie 2024
 • Voedselbank blijft nodig
 • Film en Spiritualiteit op 14 januari
 • Afscheid van pastoor Broeders
 • Inleveren voor boeken- en Cd-markt
 • Aktie Kerkbalans
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Afscheid Pastoor Broeders en bekendmaking opvolgende priester
Pastoor W.P.L. Broeders vertrekt op 1 februari 2024 uit uw parochie vanwege een nieuwe benoeming in Delft en Midden-Delfland. De eerwaarde heer D.S. Huntjens wordt zijn opvolger als parochie-vicaris, met een deeltijdse toewijding van 0.5 fte, naast een studieopdracht op verzoek van de bisschop. Momenteel in dienst in de Federatie Vlietstreek, zal Huntjens vanaf 1 februari 2024 eervol worden ontheven van die benoeming. Pastoor J.H. Smith wordt de enige eindverantwoordelijke priester en voorzitter van zowel het parochiebestuur als het pastoraal team van de parochie HM. Petrus en Paulus. Huntjens heeft al kennisgemaakt met het parochiebestuur en team en wordt gewaardeerd door de bisschop voor zijn toewijding en aanvaarding van de nieuwe benoeming naast zijn studieopdracht.

Het Geluid van Zuid, december 2023
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Adventsactie voor kinderen in Pakistan
 • Activiteiten voor onze kinderen
 • Concert in de Petruskerk op 11 december
 • Achtste eeuwfeest van de kerststal op 16
 • december
 • Advent op woensdag in de Petrus
 • Kerstactie Petruskerk
 • Kerstsamenzang anders
 • Vieringen rond Kerst 2023 speciaal voor de kinderen
 • Vieringen in december 2023 (Advent en Kerst)
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Concert voor het Goede Doel: Yurii Godo zingt voor Oekraïense Weeskinderen in Leiden

Op maandag 11 december om 20:00 uur geeft de grote Oekraïense opera-tenor Yurii Godo een concert in de Sint-Petruskerk aan de Lammenschansweg 40a in Leiden. Het concert zal tot ongeveer 21:30 duren. Het concert is onderdeel van een liefdadigheidstournee om geld in te zamelen voor Oekraïense weeskinderen. De beroemde zanger Yurii Godo heeft opgetreden op grote podia en heeft vele prijzen gewonnen. Op deze decemberavond brengt hij onder andere Schuberts “Ave Maria”, Francks “Panis Angelicus”, wereldliederen en Oekraïense kerstliederen ten gehore. De entree van het concert is gratis, bezoekers wordt gevraagd om een donatie. De opbrengsten van het concert gaan naar de ‘Association for support of Ukrainian Orphans’.Hiermee wordt hulp gegeven aan 1100 weeskinderen uit de regio Zaporizhzhya, die zwaar te lijden hebben onder de oorlog. Het belooft een bijzondere avond te worden, waar muziek en samenzijn centraal zal staan. U bent meer dan welkom! We zien u graag op 11 december!

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2024

De RK Parochie HH Petrus en Paulus nodigt alle kinderen uit die in groep 4, 5, 6 of hoger zitten voor hun Eerste Heilige Communie op 21 april of 26 mei 2024 

Verdere informatie vindt u in de bijbehorende brief of via ons secretariaat Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden.

Telefoon 071-7370087 op maandag t/m donderdag 9u30 – 11u30.

petrusenpaulusleiden@gmail.com

Het Geluid van Zuid, november 2023
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Vriendjes van Franciscus
 • Schoenendoosactie
 • Beleef het echte verhaal van Sint-Maarten mee!
 • Oproep Eerste Heilige Communie 2024 (Zaterdag 25 mei bij voldoende aanmeldingen)

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Het Geluid van Zuid, november 2023
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Sluiting Antoniuskerk en ingebruikname Maria Middelareskerk
 • Nieuws vanuit de Petruskern
 • Ontmoetingsmaal op 8 november 
 • Samen Onbeperkt Geloven
 • Concerten in de Hartebrugkerk
 • Priesterwijding
 • Gedoopt in de Hartebrugkerk
 • Paus Franciscus ontvangt boek over de Nederlandse paus Adrianus VI
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Het Geluid van Zuid, september 2023
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Open Monumentendagen in de Hartebrugkerk op 9-10 september
 • Buurtinitiatief op woensdag 13 septemberAandacht voor de Stichting Baby Hope
 • Kazuifel actie Lam Gods

 • Jubileum op 17 september

 • Vieringen in de rest van september 2023
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

PAX 75 jaar

PAX Christi Nederland viert haar 75-jarig jubileum, dat begon met de oprichting door acht katholieke jongeren. Dit vormde het fundament van de Nederlandse Vredesbeweging PAX in een tijd van hoop na de Tweede Wereldoorlog. Nu, 75 jaar later, zijn er nog steeds conflicten in Europa en wereldwijd, en blijft vredeswerk essentieel. PAX ondersteunt lokale vredesinitiatieven over de hele wereld. Hoewel Nederland relatief vreedzaam is, zijn er toch zorgen over gewelddadige terugdrijving van vluchtelingen, afnemend vertrouwen in politiek en overheid, en stereotypering die het onderlinge gesprek en vertrouwen ondermijnt. De democratische rechtstaat wordt ook bedreigd. Daarom organiseert PAX een Vredesontmoeting op 21 september in Leiden en roept iedereen op om deel te nemen aan het bevorderen van een inclusieve en vreedzame samenleving. De Vredesweek van 17 tot 25 september heeft als thema “(On)vrede, wat nu?” en benadrukt het belang van vrede en het aanpakken van maatschappelijke problemen in Nederland. De ‘Ambassades van Vrede’ proberen gesprekken te bevorderen om samen te bouwen aan inclusieve vrede. Een kerkdeurcollecte op 17 september zal geld inzamelen om de inspanningen van PAX te ondersteunen om wereldwijd vrede te bevorderen. Donaties zijn ook welkom op een aangegeven bankrekening. Zie volledig artikel in de PDF

Het Geluid van Zuid, augustus 2023
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • MIVA collecte 26-27 augustus
 • Een spetterende gezinsviering
 • Scheppingsperiode 2023

 • Bijeenkomst van de universiteit over Sint Franciscus op 6 september

 • Vooraankondiging Buurtinitiatief op woensdag 13 september

 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Zonnig Zomerconcert op 2 juli door Leidse jeugdorkesten in de Petruskerk
Op zondagmiddag 2 juli geven de orkesten van het Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek weer een
optreden in de Petruskerk in Leiden. Achtereenvolgens zullen het Kinderorkest onder leiding van
Bram Soentjens en het Junioren- en Symfonieorkest met dirigent Mark Tempelaars de kerk vullen
met zonnige klanken. Op het programma staat een waaier van bekende en minder bekende
composities: van Bach tot Gloria Estefan en van oude Keltische dansen tot de tune van de Pink
Panther. Ook hoort u de Romance in G van Ludwig van Beethoven voor viool en orkest, met als solist
Wlada van der Wilt, student aan het Conservatorium van Amsterdam.
Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal vanaf een half uur tevoren.
Volwassenen betalen 12 euro, kinderen, studenten en oud-leden 5 euro.
De Petruskerk ligt aan de Lammenschansweg 40a in Leiden.
Het JSR is een samenwerking van BplusC afdeling muziek en de Stichting Jeugdorkesten Leiden.

Bedevaarten naar Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
– Een één daagse bedevaart op 28 augustus 2023
begeleid door pastor S. Verschuur
– Een twee daagse bedevaart op zaterdag 7 en zondag 8 okt. 2023.
– Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 1 sept. t/m 5 sept. 2023.
begeleid door Pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en Diaken drs. H.A. van Zoelen

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure
raadplegen. U kunt deze aanvragen bij: Caritas Banneux N.D.
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan
tel. 015 3693148
e-mail : paula_opstal@hotmail.com
evt. bij: Bisdom Rotterdam.
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872
e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Het Geluid van Zuid, juni 2023
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Boekenmarkt 10 en 11 juni (NIET 3-4 juni!)
 • Zaterdag 24 juni korendag
 • Bijeenkomst voor kinderen

 • Feestelijke bijeenkomst Regio Zuid op Hemelvaartsdag

 • Vesperviering Laudato Si op woensdag 24 mei

 • Bedevaart 4-6 september

 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Uitnodiging Regio-feest op donderdag 18 mei (Hemelvaart)

Met Hemelvaart gedenken wij dat Christus is opgenomen in de Hemel. Doordat Hij, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.

Op deze bijzondere dag gaan we ook vieren dat de parochianen van de kerken in onze regio met elkaar zijn verbonden.

De Pastoraatgroep Regio-Zuid nodigt u van harte uit op een feestelijke ochtend in de SintPetruskerk. Wij beginnen met een Eucharistieviering en eindigen met een lunch en gezellig samenzijn. Zet de datum alvast in uw agenda!
Zie de uitnodiging voor het programma.
 

Laudato Si-krant nr. 38, mei 2023

De nieuwste Laudato Si-krant met nieuws uit de parochie, de stad en de wereld over de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijke huis. 

In dit nummer onder andere:

 • Stof tot nadenken

 • Leidse Kerken gaan

 • voor Groen(t)e-deler

 • Wat zegt de Paus

 • Nuttige links

 • In het nieuws

 • Nacht van de

 • Vluchtelingen 2023

 • App van de maand

 • Programma Laudato Si’

 Vrede en alle goeds, de werkgroep Laudato SI’ Leiden

Het Geluid van Zuid, mei 2023
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Feestelijke bijeenkomst Regio Zuid op Hemelvaartsdag (18 mei) 

 • Palmpasen met de kinderen 

 • Diaconaal Project “Groen(t)e Deler” 

 • Buurtinitiatief Leiden Zuid-West 10 mei 

 • Wil Witte gedecoreerd 

 • Verslagje hooravond Antoniuskerk 

 • Nacht van de Vluchteling (17-18 juni) 

 • Bijeenkomst voor kinderen 

 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst zaterdagmiddag 13 mei 2023

In de pre-covid jaren was het goed gebruik om als parochie een nieuwjaarsborrel voor alle
vrijwilligers te houden. Vorig jaar was die “post covid” pas in mei. Ter besparing van de stookkosten
in januari besloten we dit keer opnieuw in het voorjaar een vrijwilligers bijeenkomst te houden en
wel op zaterdagmiddag 13 mei a.s.
Graag willen wij, pastoraal team en parochiebestuur, alle vrijwilligers uit alle kernen van de parochie
hiervoor uitnodigen.
Tijdens deze middag willen we graag twee nieuwe bestuursleden, Ingrid Zuure en José Miltenburg
aan u voorstellen. Ook willen we ingaan op de invulling van het begrip missionaire parochie.
Hiervoor hebben we vicaris-generaal Schnell van het bisdom Breda uitgenodigd. Hij is binnen het
bisdom Breda al een paar jaren actief op het onderwerp. Hij zal een toelichting geven op het begrip
Gastvrijheid en we gaan proberen er mee te oefenen in kleine groepjes.
Natuurlijk is er ruime tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje
en een hapje.
Zie onderstaande link voor locatie en tijden.

Herdenkingsconcert Vocaal Ensemble Irrevocable 4 mei
Nederland is 364 dagen per jaar in beweging, maar op één dag komen we samen om stil te staan. Vocaal Ensemble Irrevocable nodigt u uit om samen met ons stil te staan en te herdenken: twee minuten in stilte, daarna in muziek. Verlies, hoop en vrede komen samen in diverse werken, waarbij we niet alleen stilstaan bij de Nederlandse slachtoffers van geweld, maar bij allen die in oorlog of vredestijd door geweld om het leven zijn gekomen, en nog steeds om het leven komen.

De stukken zullen aanvangen na twee minuten stilte en zijn samen met het koor en dirigent Wouter Verhage uitgekozen om hun schoonheid en symbolische waarde. Herdenk met ons met muziek van onder andere William Byrd, James MacMillan, Tijs Hol, en A Ukrainian Prayer van John Rutter.

Het concert vindt plaats op 4 mei om 19:55 in de Sint-Petruskerk. Kaartjes kosten 17 euro, voor studenten en scholieren geldt een tarief van 12 euro. Kaartjes zijn met 2 euro voorverkoopkorting te koop via www.irrevocable.nl/winkel.

Locatie: Petruskerk, Leiden

T.O.P. Orkest 16 april
Stichting Talent op Podium Orkest uit Leiden is opgericht om jonge musici te begeleiden in hun weg naar de top in de klassieke muziek. In dit bijzondere concert hebben vier jonge diverse solisten carte blanche gekregen om twintig minuten te vullen met zelfgekozen repertoire. Ze worden begeleid door ons speciaal samengestelde orkest onder leiding van Ivan Cheng. U hoort twee violistes, een harpiste en een altsaxofoniste met muziek die varieert van bekende klassiekers tot een moderne wereldpremière. We danken o.a. Fonds Utopa, Gemeente Leiden en de Iona Stichting voor hun steun aan dit project.

De zaaldeur gaat open om 14.30 uur. Kaartjes aan de deur te koop vanaf 14.15 uur.

Programma:
W. A. Mozart: Ouverture La Clemenza di Tito
Guillermo LagoConsecuencias (wereldpremière van versie voor strijkorkest)
met soliste Mafalda Oliveira (altsaxofoon)
Joaquin RodrigoConcierto de Aranjuez (arr.)
met soliste Christa Emmerink (harp)
Felix Mendelssohn: Vioolconcert (dl. 1) en Tchaikovsky: Valse Scherzo
met soliste Dasha Serck (viool)
Camille Saint-SaënsIntroduction et rondo capriccioso en Tchaikovsky: Méditation uit Souvenir d’un lieu cher
met soliste Nina Broeva (viool)

Locatie: Petruskerk, Leiden

Voorbereiding voor het Heilig Vormsel 2023

Onze bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende heeft onder voorbehoud toegezegd om op zaterdag 4 november 2023, in onze parochie van de HH. Petrus en Paulus, het H. Vormsel te komen  toedienen. Wij willen weer graag gaan beginnen met de voorbereidingen voor het H.Vormsel.  

Na de Sacramenten van het Doopsel – kind van God de Vader – en de Heilige Communie – ontmoeting met de Zoon, Jezus Christus – is het Vormsel de derde stap, de vervulling met de  Heilige Geest. De heilige Geest wordt ook wel de Helper genoemd. Hij helpt ons te groeien in ons  geloof en daarvan te durven getuigen in onze daden en woorden. De bijeenkomsten zijn er op  gericht om deze Helper beter te leren kennen.

Lees verder vormselbrief…

Het Geluid van Zuid, april 2023
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Tussenstand Vastenproject 
 • Kinderactiviteiten 
 • Actie Kerkbalans Sint Petrus (en elders) 
 • “Blijvend Gedenken” in de Petruskerk op zondag 16 april 
 • Hooravond Antoniuskerk op 18 april
 • Petrus en Paulus Pot op 22 april 
 • Concerten in de Hartebrugkerk op 27 en 28 april
 • Boekenmarkt in de Petruszaal op 27 en 29 april
 • Bijeenkomst Regio Zuid op Hemelvaartsdag! 
 • Nacht van de Vluchteling (17-18 juni) 
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

UITNODIGING: Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden en omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘Blijvend Gedenken’
 
Namens het Bestuur van de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden nodig ik u uit voor de
jaarlijkse herdenking van de Jodenvervolging in Leiden en omstreken ‘Blijvend Gedenken’ op zondag
16 april a.s. om 19:30 uur in de Petruskerk, Lammenschansweg 40a, Leiden.
Tijdens de herdenking zullen Arthur van Kleeff en Wil Witte een Leidse familiegeschiedenis vertellen,
getiteld: “De biechtstoel van de Petruskerk”.
Chazan Ken Gould, Herman Lodder (orgel/piano) en de violisten Karin Goei en Adriaan Bedner
verzorgen de muziek. Jongeren lezen namen van vermoorde Leidse joden en leggen bloemen neer.
De herdenking wordt georganiseerd door de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden. De
herdenking is voor iedereen: jong of oud, jood of niet-jood, gelovig of niet-gelovig. Kortom voor
iedereen die bereid is om niet te vergeten. Leerlingen en studenten uit Leiden en omgeving worden
nadrukkelijk uitgenodigd om bij te dragen aan de herdenking.
De herdenking vindt dit jaar voor het eerst plaats in de Petruskerk. De kerk is open vanaf 19:00 uur.
Aansluitend aan de herdenking is vanaf ca 20:30 uur een ontmoeting in de kerk. Tevens is er een
collecte voor de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden.
Graag ontmoeten wij u op 16 april.
Met vriendelijke groet,
Truus de Haan, voorzitter Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden
www.herdenkingleiden.nl / info@herdenkingleiden.nl

VOORBIJ DE KOMMA, … Slavernij toen en nu.
De minister-president bood vorig jaar december excuses voor het slavernijverleden van Nederland.
Die excuses eindigden met een komma, zoals hij zelf zei. Met “Voorbij de komma” willen we op 26
maart in de Hooglandse Kerk met elkaar onderzoeken hoe het verder moet. We nodigen U van harte
uit om mee te denken. Na een inleiding door interessante sprekers volgt een dialoogtafel waaraan
we met elkaar in gesprek gaan. We hopen dat de bijeenkomst inzichten “Voorbij de komma” zal
opleveren die we de premier t.z.t. kunnen aanbieden.
Linda Nooitmeer, bestuursvoorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en
Erfenis zal de visie van het instituut toelichten en welke rol het NiNsee zal nemen op landelijk niveau
in het traject van “Voorbij de komma”. Abdelhaq Jermoumi, Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en
Onderwijs van Leiden zal spreker over de rol van de gemeente daarin. Martijn Stoutjesdijk van de
Protestantse Theologische Universiteit zal vertellen over het historisch onderzoek naar de rol van de
Protestantste Kerk ten tijde van de slavernij. De brochure, die de PThU heeft uitgegeven, maakt al
duidelijk dat de toenmalige staatskerk de morele rechtvaardiging leverde voor de handel en wandel
in de voormalige koloniën.
Na de inleidingen zullen de sprekers met Robert van der Toorn, voorzitter van de Ekklesia,
plaatsnemen in een panel. Na een voltallige discussie verdelen de aanwezigen zich in groepen aan
tafels om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een aantal stellingen. Daarna worden de
uitkomsten van de tafels teruggekoppeld en met het panel besproken.
Er zal een verslag en een reportage worden gemaakt van deze dag. We hopen dat die resulteert in
praktische aanbevelingen. De conclusies en aanbevelingen zullen worden gepresenteerd in een
landelijk dagblad.
Plaats Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC, Leiden. 14:00 tot 16:00. Toegang is gratis.
Organisatoren: Ekklesia Leiden, Diaconaal Centrum de Bakkerij, Stichting Songs of Freedom.

Uitnodiging: Film en spiritualiteit “Risen”
Deze film gaat over de eerste veertig dagen na de opstanding van Jezus Christus door de ogen van een Romeinse officier. Van Pontius Pilatus krijgt hij de opdracht onderzoek te doen naar de geruchten over een uit de dood herrezen Joodse Messias en het lichaam zien te vinden van Jezus van Nazareth om een dreigende opstand in Jeruzalem te voorkomen. De opdracht krijgt een andere wending als deze officier niet alleen Jezus maar ook zichzelf vindt. De film vangt om 13.00 uur aan. Na de film is er een kort gesprek over de film, wat hebben we gezien ? Over de betekenis van de film en waar hij ons raakt of tegenstaat. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Vanaf half 1 is er soep, koffie en thee beschikbaar. Het is de bedoeling om zelf lunch mee te brengen.

Datum: zondag 19 maart
Tijd: Vanaf half 1 is er een informele inloop aanvang 13.00 u
Plaats: de Romanuszaal aan de lange Mare 79

Opgave: pw Marlène Falke-de Hoogh  m.dehoogh@hotmail.com (ivm soep)

Het Geluid van Zuid, maart 2023
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Meditaties op vier woensdagavonden in de veertigdagentijd
 • In Memoriam pater Ton Peters ofm
 • Wereldgebedsdag samenkomst op vrijdag 3 maart 20 uur
 • Petrus projectkoor
 • Twee sobere maaltijden: wel aanmelden!
 • De Vastenactie, 40 dagen lang
 • 40-dagentijdactiviteit voor kinderen op zaterdag 11 maart
 • Marktje voor Zambia op zondag 19 maart
 • NLDoet op 11 maart en Opschoondag op 18 maart
 • Concert op 25 maart
 • Palmpaasstokken versieren in de Hartebrug
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Het Geluid van Zuid, februari 2023
Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Bijbelavond met Marieke Maes op donderdag 23 februari
 • Rome reis!
 • Geslaagde vrijwilligersavond Sint-Petrus op 13 januari
 • Maaltijd Plus op vrijdag 24 februari
 • Meditaties op woensdagavond in de veertigdagentijd
 • Petrus projectkoor
 • Mooie viering in de Hartebrug met aandacht voor gezinnen
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Het Geluid van Zuid, januari 2023

Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Kerstconcert Hartebrugkoor op 11 december
 • Kerstmarkt in de Hartebrug op 18 december
 • Bijbelavond met Marieke Maes op donderdag 12 januari
 • Eerste Heilige Communie Leiden-stad 2023
 • Vriendjes van Franciscus gaan verder met het thema “De 5 Zintuigen”
 • Zondag 15 januari: Eenheid van de christenen
 • Woensdag 17 januari: Dag van het Jodendom over sterke vrouwen
 • Actie Kerkbalans
 • Maaltijd Plus op vrijdag 27 januari
 • Viering op zondag 29 januari met aandacht voor de kinderen
 • Buurtinitiatief woensdag 1 februari
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Het rijke en verrijkende leven van emeritus paus Benedictus XVI

Het leven van Joseph Ratzinger omvat bijna een eeuw (1927 – 2022). En het is een heel rijk leven
geworden. Enerzijds heeft hij de ingrijpende gebeurtenissen van de twintigste eeuw in wereld en Kerk
meegemaakt, anderzijds was zijn leven geworteld in de eeuwen Traditie van de Kerk. Twee dikke
biografieën (van Guerriero – 650 blz. en Seewald – 1150 blz.) geven een prachtig tijdsbeeld en
gedetailleerd portret van dit bijzondere leven.
Lees verder…

Kindje wiegen 25 december

Op eerste Kerstdag was er Kindje-wiegen in onze kerk. Een gezellige drukte met kinderen die vol aandacht mee deden met het verhaal. Zo was het een mooi afscheid van Linda, die dit een aantal jaren gedaan heeft. Dank!

Het Geluid van Zuid, december 2022

Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Adventsactiviteit voor kinderen aanstaande zaterdag (10 december)
 • Kerstconcert Hartebrugkoor aanstaande zondagmiddag (11 december)
 • Kerstsamenzang in het weekend van 17-18 december
 • Marktje voor de Adventsactie op 18 december
 • Schoenendoosactie
 • Geslaagde bijeenkomst Buurtinitiatief Zuidwest
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Laudato Si-krant nr. 34, november 2022

De nieuwste Laudato Si-krant met nieuws uit de parochie, de stad en de wereld over de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijke huis. 

In dit nummer onder n:

 • Stof tot nadenken
 • Fratelli Tutti: Paus in Bahrein
 • Wat zegt de Paus
 • Nuttige links
 • In het nieuws
 • De Voedsel BV
 • Voer de egels!
 • Programma Laudato Si
 • Eco-tips

 Vrede en alle goeds, de werkgroep Laudato SI’ Leiden

Het Geluid van Zuid, november 2022

Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Diaconaal Weekend en Maaltijd op de woensdag ervoor, 9 november
 • Buurtinitiatief Zuidwest op 16 november
 • Taizé-viering op 20 november
 • Catechese rond het Zonnelied op 23 november
 • Eerste Heilige Communie in 2023
 • Adventactie
 • WJD kruis in Petruskerk
 • Schoenendoosactie
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Het Geluid van Zuid, oktober 2022

Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Tijdelijke opvang asielzoekers in de Regio Zuid
 • Oud parochiaan tot priester gewijd
 • Feest Sint Franciscus op 4 oktober
 • “Vriendjes van Franciscus” beginnen weer
 • Concert Open Monumentendag
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Het Geluid van Zuid, september 2022

Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Nederland Schoon op zaterdag 17 september
 • Muziekmarkt op 17 en 18 september
 • Vredesweek 2022
 • Bedevaart naar Kevelaer in augustus.
 • Nacht van de Vluchteling was groot succes
 • Elk weekend een kinderwoorddienst
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Het Geluid van Zuid, juli/augustus 2022

Deze zomermaanden onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Terugblik feest Petrus en Paulus in Zuid.
 • Terugblik op Acht-kerkentocht.
 • Zomertheater in Vredeskerk op 21 juli.
 • Bedevaart naar Kevelaer in augustus.
 • Buurtinitiatief Zuidwest op 31 augustus over duurzaamheid
 • Catechese in het najaar
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mail met “aanmelden” naar haan@sintpetrusleiden.nl

Laudato Si-krant nr. 31, juni 2022

De nieuwste Laudato Si-krant met nieuws uit de parochie, de stad en de wereld over de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijke huis. De werkgroep bereidt zich nu voor op de Scheppingsperiode van 1 september tot en met 4 oktober. Wij willen graag van onze lezers horen hoe wij deze met elkaar kunnen vieren en aan welke activiteiten jullie zouden willen deelnemen.

Intussen vragen wij lezers om te stemmen op de Leidse rode beuk voor de nationale bomen top 50. Dat kan tot 30 juni!

Vrede en alle goeds, de werkgroep Laudato SI’ Leiden

 

Het Geluid van Zuid, juni 2022

Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Overweging van Sam van Gent.
 • Gezamenlijke afsluiting Jaar van de Sacramenten – Acht-kerkentocht.
 • Feest van Petrus en Paulus.
 • Activiteiten voor de kinderen.
 • Voorbereiding Vormsel 2022
 • Nacht van de Vluchteling.
 • Bedevaart naar Kevelear.
 • Concert Leids Kamerkoor in Petruskerk.
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Het Geluid van Zuid, mei 2022 | 29 april 2022

Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Overweging van Marlène Falke.
 • Inzamelingsactie voor Oekraïne.
 • Kinderactiviteiten  Hartebrug.
 • Nacht van de vluchteling.
 • Laudato Si’ Week 2022.
 • Boekenmarkt Petruskerk op 21 en 22 mei.
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Het Geluid van Zuid, april 2022 | 31 maart 2022

Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Overweging van Sam van Gent op weg naar Pasen.
 • De brief van de bisschoppen over de opvang van vluchtelingen.
 • De catechese-activiteiten in april
 • De Vastenactie.
 • Concerten in de Petruskerk op 9 en 10 april.
 • Herdenking van de jodenvervolging op 24 april.
 • Nacht van de vluchteling op 18/19 juni.
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Petruskerk stembureau | 16 maart 2022

De Sint-Petruskerk is een van de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen n Leiden op 16 maart.

De website van de gemeente Leiden geeft alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en hoe u kunt stemmen.

 

Collecte voor Oekraïne | 4 maart 2022

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies om zondag 6 maart te collecteren voor hulp aan Oekraïne.

Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne.

Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met financiële hulp.

Vier Pasen dit jaar weer in de kerk | 4 maart 2022

Op Aswoensdag 2 maart is de website vierpasen.nl online gegaan. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. De coronamaatregelen zijn zo ver versoepeld dat de parochies met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

Ook in de Petruskerk bent u weer van harte welkom.

Bidden voor vrede en recht in Oekraïne | 1 maart 2022

“De oorlog in Oekraïne raakt ons allen diep in het hart. De inval van Rusland heeft tot vele slachtoffers en verwoestingen geleid en angst en wanhoop gezaaid. Talloze burgers zijn inmiddels op de vlucht geslagen en het einde van deze verschrikkingen is nog niet in zicht.” Aldus de Raad van Kerken in een bericht van 1 maart.

De katholieke kerk, aangesloten bij de Raad van Kerken, neemt op woensdag 2 maart deel aan het gebedsmoment dat om 17.30 uur plaatsvindt in de Dom te Utrecht en uitgezonden zal worden via NPO2. De kerken in Nederland wordt gevraagd om tussen 17.15 en 17.30 uur hun klokken te luiden, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijk gebed. Ook Paus Franciscus deed een oproep om op 2 maart, Aswoensdag, te bidden en te vasten.

Het Geluid van Zuid, maart 2022 | 27 februari 2022

Deze maand onder meer in het Geluid van Zuid:

 • Gebed voor Oekraïne
 • Overweging van Sam van Gent bij de veertigdagentijd
 • De Sobere Maallijd in een nieuwe vorm op 23 en 24 maart
 • De catechese-activiteiten in maart
 • Een verslag van de informatiemiddag over de Antoniuskerk en Maria Middelareskerk
 • Vieringen op Aswoensdag
 • Vespergebed op dinsdagmiddag in de Vastentijd
 • Vastenactie 2022
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

Het Geluid van Zuid, februari 2022 | 30 januari 2022

Deze maand in het Geluid van Zuid:

 • Marlène Falke over het synodaal proces van paus Franciscus
 • In Memoriam pater Van Ulden
 • Informatiemiddag op 19 februari over kerkgebouwen Lam Gods
 • De cathechese-activiteiten in februari
 • Actie Kerkbalans
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.

In Memoriam pater Leo van Ulden, ofm | 1 februari 2022

Op maandag 24 januari is rond het derde uur pater Leo van Ulden overleden. Ondanks dat hij al enige tijd te maken had met gezondheidsproblemen, bleef hij desondanks onveranderd dezelfde markante pater franciscaan. Niet alleen in Leiden stad maar ook in de Ommelanden was hij een graag geziene celebrant. Een verteller pur sang die vermeed om van papier te bidden of te preken maar sprak en bad recht uit het hart en ogenschijnlijk voor de vuist weg. Zijn voorbereiding op de Eucharistievieringen en de preek was er overigens niet minder om. Hij beschikte over een scherp verstand en een grote liefde voor God en de mensen, dat maakte hem ook tot een geestelijke bij wie je graag eens langs ging voor een goed gesprek, uit het spreken van een biecht of te horen hoe het nu met onze Leidse klokken en hun klankkleur zat.

Pater van Ulden was een priesterzoon van de Sint Petrusparochiekern. Het is hier waar hij dienend in de mis zijn roeping op het spoor kwam. In 1960 trad hij in bij de minderbroeders-franciscanen waar hij in 1964 zijn eeuwige geloften aflegde en in 1967 priester werd gewijd. Lange tijd was hij werkzaam in Friesland, en met name in Sneek, en maakte hij als vicaris-generaal deel uit van het bisdom Leeuwaarden–Groningen.

Na zijn emeritaat keerde hij terug naar het westen. Eerst naar Voorhout waar hij de taak van gardiaan op zich nam. Van daaruit assisteerde hij ook in parochies in de directe omgeving. Zo vond hij ook zijn weg terug naar Leiden en de parochiekernen van Leiden en de Ommelanden naar hem. Een logische stap was dan ook zijn verhuizing naar de pastorie van de Hartebrug die zo weer een inwonende Franciscaan kende. De beperkende maatregelen van de coronatijd stelde hem voor een nieuwe uitdaging om invulling te geven aan zijn pastoraat. Vaak liep hij de kerk in voor een praatje met wie daar een kaarsje op stak, soms met een woord van troost of biddend verwoordend van wat er niet gezegd kon worden, dan weer delend in de hoop en vreugde van het moment. Met de uitnodiging ‘een momentje voor jezelf’ bood hij een vrijplaats voor Godzoekers en passanten in zijn Hartebrugkerk en in zijn hart.

Er is veel waar we pater Leo van Ulden ofm dankbaar voor zijn. Hij wordt gemist. Heer, geef hem de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij mag rusten in Uw vrede. Amen.

De uitvaart vond op 1 februari plaats vanuit de Hartebrugkerk.

Pw Marlène Falke TOC

Het Geluid van Zuid, januari 2022 | 4 januari 2022

In januari in het Geluid van Zuid:

 • Nieuwjaarsoverweging door Sam van Gent, stagiair
 • Actie Kerkbalans
 • Aanmelden voor Eerste Heilige Communie
 • De cathechese-activiteiten in januari
 • Initiatieven voor gezinnen
 • Workshop Assisteren bij de eucharistie
 • In Memoriam Martien Hocks
 • In Memoriam Thijs Kramer In memoriam Thijs Kramer
 • Familieberichten, misintenties, overzicht vieringen.