Sint-Petruskerk Leiden

logo

Doneren

Uw gift aan de Petruskerk is fiscaal aftrekbaar

De Sint-Petruskerk is onderdeel van de parochie HH Petrus en Paulus te Leiden. De parochie is als ANBI (algemeen nut beogende instelling) erkend. Dat betekent dat uw gift aan onze parochiekern fiscaal aftrekbaar is (met inachtneming van de 1%-drempel). Het fiscale nummer van onze parochie is RSIN 823765714. Dat nummer wordt gevraagd bij uw belastingaangifte als u een gift aan de Petruskerk opvoert.

De parochie is verplicht ANBI-informatie te verstrekken, waaronder financiële gegevens. Die vindt u hier.

Uw bijdrage is welkom op bankrekening NL04 INGB 0002 5541 52 ten name van HHPP Sint-Petrus Kerkbijdragen.

Uw kerkbijdrage is zeer welkom

Veel van onze parochianen doen mee met de jaarlijkse Actie Kerkbalans. In januari vragen we alle parochianen of zij weer een financiële bijdrage willen doen. Een periodieke gift is geheel aftrekbaar. U verbindt zich dan een vaste gift te geven per jaar voor ten minste vijf jaar. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar penningmeester@sintpetrusleiden.nl.

Stand Kerkbalans 2022

Doel 2022: 35.000 euro

Stand eind augustus: 28.500 euro

Collectes in de kerk

Naast de Actie Kerkbalans zijn de wekelijkse collectes een belangrijke bron van inkomsten. Ook hier kunt u – digitaal – via de QR-code een bijdrage aan de collecteschaal doen.

U bijdrage op onze bankrekening is natuurlijk ook heel welkom: NL04 INGB 0002 5541 52.