Sint-Petruskerk Leiden

logo

Vieringen

Vieringen

De zondagviering is elke zaterdag om 17.00 uur.

De vieringen op de eerste en derde zaterdag worden opgeluisterd door het Petruskoor. Het koor zingt ook als er in een maand een vijfde zaterdag is. Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse gezangen. Op hoogtijdagen wordt een speciale mis gezongen.

Elke 2e zaterdag van de maand is er een kinderwoorddienst.

Doordeweeks zijn er vieringen op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur.

Ter nagedachtenis aan alle overledenen op de begraafplaats Zijlpoort wordt in de Petruskapel van de begraafplaats elke eerste dinsdag van de maand om 10.00 uur een eucharistieviering gehouden

 

Misintentie opgeven

U kunt een misintentie opgeven door een mail te sturen aan ledenadministratie@sintpetrusleiden.nl. Vermeld voor wie de misintentie is en op welke datum of data die moet worden voorgelezen.

Voor een misintentie wordt een bijdrage gevraagd van ten minste 7,50 euro. U kunt het bedrag overmaken naar NL04 INGB 0002 5541 52. Graag met vermelding van de misintentie.

Misintentie december/januari 2022

Vrijdag 02 december: Jaap Hofman, Arthur van Veen, Weekiend 03/04 december: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren enMaria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Gerardus van ’t Hart, Martien Hocks, Paul Huisman, Catharina van Loon, Hermine Ruitenbach-Slingerland, Leny Stol
Vrijdag 09 december: Jacoba van der Star-Kuipers, Weekiend 10/11 december: Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Hermine Ruitenbach-Slingerland, Familie van Schaik-Overes
Dinsdag 13 december: Arthur van Veen, Jacoba van Wanrooij-van Marwijk
Vrijdag 16 december: Gerardus van ’t Hart, Clara Vrijburg-de Haas, Weekiend 17/18 december: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren enMaria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Theovan Niekerk, Fam. Snijders-Stol
Vrijdag 23 december: Jacoba van Wanrooij-van Marwijk, Kerst 24/25 december: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren enMaria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Theovan Niekerk, Familie van Schaik-Overes, Josephien Schoemaker, Fam. Snijders-Stol, Leny Stol, PaterLeo van Ulden ofm
Dinsdag 27 december: Gerardus van ’t Hart, Hermine Ruitenbach-Slingerland, Arthur van Veen
Weekend 31-12 / 01-01: Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes
Dinsdag 03 januari: Aleida Albers-Peters, Familie Bruinsma-van Schaik
Vrijdag 06 januari: Gerardus van ’t Hart, Cornelia de Mol-Overmars, Hermine Ruitenbach-Slingerland, Riet Wallaart-Bayer, Jacoba van Wanrooij-van Marwijk