Sint-Petruskerk Leiden

logo

Vieringen

Vieringen

De zondagviering is elke zaterdag om 17.00 uur.

De vieringen op de eerste en derde zaterdag worden opgeluisterd door het Petruskoor. Het koor zingt ook als er in een maand een vijfde zaterdag is. Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse gezangen. Op hoogtijdagen wordt een speciale mis gezongen.

Elke 2e zaterdag van de maand is er een kinderwoorddienst. Kilk hier om een meer informatie te krijgen.

Doordeweeks zijn er vieringen op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur. 

Ter nagedachtenis aan alle overledenen op de begraafplaats Zijlpoort wordt in de Petruskapel van de begraafplaats elke eerste dinsdag van de maand om 10.00 uur een eucharistieviering gehouden

Misintentie opgeven

U kunt een misintentie opgeven door een mail te sturen aan ledenadministratie@sintpetrusleiden.nl. Vermeld voor wie de misintentie is en op welke datum of data die moet worden voorgelezen.

Voor een misintentie wordt een bijdrage gevraagd van ten minste 7,50 euro. U kunt het bedrag overmaken naar NL04 INGB 0002 5541 52. Graag met vermelding van de misintentie.

Misintentie april 2023

Dinsdag 28 maart: Johannes Webbers
Vrijdag 31 maart: Johanna Ammerlaan-de Bruijn
Weekend 01/02 april: Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon
Dinsdag 04 april: Johanna Buiting-Hoefsloot
Vrijdag 07 april: Cornelia de Vink-Koemans, Johanna Weijers-van der Vlugt
Weekend 08/09 april: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren enMaria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon
Dinsdag 11 april: Johanna Ammerlaan-de Bruijn, Jacoba van Wanrooij-van Marwijk
Weekend 15/16 april: Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Martien Hocks, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Familie van Schaik-Overes
Dinsdag 18 april: Cornelia de Vink-Koemans
Vrijdag 21 april: Johanna Bavelaar-Bakker, Johanna Weijers-van der Vlugt
Weekend 22/23 april: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren enMaria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Lienvan Mil-Peltenburg
Dinsdag 25 april: Wilhelmus Pennings, Familie van Schaik-Overes
Vrijdag 28 april: Cornelia de Vink-Koemans
Weekend 29/30 april: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren enMaria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Martien Hocks, Catharina van Loon
Dinsdag 02 mei: Johanna Buiting-Hoefsloot, Johanna Weijers-van der Vlugt