Sint-Petruskerk Leiden

logo

Vieringen

Vieringen

De zondagviering is elke zaterdag om 17.00 uur.

De vieringen op de eerste en derde zaterdag worden opgeluisterd door het Petruskoor. Het koor zingt ook als er in een maand een vijfde zaterdag is. Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse gezangen. Op hoogtijdagen wordt een speciale mis gezongen.

Elke 2e zaterdag van de maand is er een kinderwoorddienst.

Doordeweeks zijn er vieringen op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur.

Ter nagedachtenis aan alle overledenen op de begraafplaats Zijlpoort wordt in de Petruskapel van de begraafplaats elke eerste dinsdag van de maand om 10.00 uur een eucharistieviering gehouden.

Misintentie opgeven

U kunt een misintentie opgeven door een mail te sturen aan ledenadministratie@sintpetrusleiden.nl. Vermeld voor wie de misintentie is en op welke datum of data die moet worden voorgelezen.

Voor een misintentie wordt een bijdrage gevraagd van ten minste 7,50 euro. U kunt het bedrag overmaken naar NL04 INGB 0002 5541 52. Graag met vermelding van de misintentie.

Misintenties september 2022

Dinsdag 6 sept: Aleida Albers – Peters, Lien van Mil – Peltenburg
Vrijdag 9 sept: Johanna Bavelaar – Bakker, Alida Devilee – Annard, Riet Wallaart – Bayer
Weekend 10/11 sept: Ben van Abswoude, Familie Bruinsma-van Schaik, Peter Bunnig, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren – Huigsloot, Hilly Engel – Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon
Vrijdag 16 sept: Aleida Albers – Peters
Weekend 17/18 sept: Ben van Abswoude, Peter Bunnig, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren – Huigsloot, Hilly Engel – Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Familie van Schaik-Overes, Fam. Snijders – Stol
Dinsdag 20 sept: Johanna Bavelaar – Bakker, Thom van Rooijen, Riet Wallaart – Bayer
Weekend 24/25 sept: Ben van Abswoude, Familie Bruinsma-van Schaik, Peter Bunnig, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren – Huigsloot, Hilly Engel – Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Josephien Schoemaker
Dinsdag 27 sept: Thom van Rooijen
Vrijdag 30 sept: Riet Wallaart – Bayer