Sint-Petruskerk Leiden

logo

Vieringen

Vieringen

De zondagviering is elke zaterdag om 17.00 uur.

De vieringen op de eerste en derde zaterdag worden opgeluisterd door het Petruskoor. Het koor zingt ook als er in een maand een vijfde zaterdag is. Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse gezangen. Op hoogtijdagen wordt een speciale mis gezongen.

Elke 2e zaterdag van de maand is er een kinderwoorddienst. Kilk hier om een meer informatie te krijgen.

Doordeweeks zijn er vieringen op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur. 

Ter nagedachtenis aan alle overledenen op de begraafplaats Zijlpoort wordt in de Petruskapel van de begraafplaats elke eerste dinsdag van de maand om 10.00 uur een eucharistieviering gehouden

Misintentie opgeven

U kunt een misintentie opgeven door een mail te sturen aan ledenadministratie@sintpetrusleiden.nl. Vermeld voor wie de misintentie is en op welke datum of data die moet worden voorgelezen.

Voor een misintentie wordt een bijdrage gevraagd van ten minste 7,50 euro. U kunt het bedrag overmaken naar NL04 INGB 0002 5541 52. Graag met vermelding van de misintentie.

Misintenties september 2023

Weekend 02/03 sept. 2023: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren enMaria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Martien Hocks, Catharina van Loon, Tonnie Marcelis-Nieuwlands, Johannes Cornelis Severijnen

Dinsdag 05 sept: Fammy Batelaan-May

Weekend 09/10 sept. 2023: Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Josina van der Flier-van Wilsem, Martien Hocks, Catharina vanLoon, Tonnie Marcelis-Nieuwlands, Overleden Ouders Josephus Rosdorff en Wilhelmina van denBosch, Familie van Schaik-Overes

Dinsdag 12 sept.: Josina van der Flier-van Wilsem, Maria van Trigt-Egberts

Weekend 16/17 sept. 2023: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren enMaria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Martien Hocks, Catharina van Loon, Tonnie Marcelis-Nieuwlands

Vrijdag 22 sept.: Jaap Hofman

Weekend 23/24 sept. 2023: Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Tonnie Marcelis-Nieuwlands, Familie van Schaik-Overes

Weekend 30/01 sept/okt. 2023: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus vanBuuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Martien Hocks, Catharina van Loon, Tonnie Marcelis-Nieuwlands, Johannes Cornelis Severijnen

Vrijdag 06 okt: Josina van der Flier-van Wilsem,