Sint-Petruskerk Leiden

logo

Vieringen

Vieringen

De zondagviering is elke zaterdag om 17.00 uur.

De vieringen op de eerste en derde zaterdag worden opgeluisterd door het Petruskoor. Het koor zingt ook als er in een maand een vijfde zaterdag is. Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse gezangen. Op hoogtijdagen wordt een speciale mis gezongen.

Elke 2e zaterdag van de maand is er een kinderwoorddienst. Kilk hier om een meer informatie te krijgen.

Doordeweeks zijn er vieringen op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur. 

Ter nagedachtenis aan alle overledenen op de begraafplaats Zijlpoort wordt in de Petruskapel van de begraafplaats elke eerste dinsdag van de maand om 10.00 uur een eucharistieviering gehouden

Misintentie opgeven

U kunt een misintentie opgeven door een mail te sturen aan ledenadministratie@sintpetrusleiden.nl. Vermeld voor wie de misintentie is en op welke datum of data die moet worden voorgelezen.

Voor een misintentie wordt een bijdrage gevraagd van ten minste 7,50 euro. U kunt het bedrag overmaken naar NL04 INGB 0002 5541 52. Graag met vermelding van de misintentie.

Misintenties december 2023

Weekend 23 en 24:

Deze intenties zijn ook voor Hoogfeest van Kerst.

Gerard Bakker
Elly en Piet Bollen
Familie Bruinsma-van Schaik
Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren – Huigsloot
Wim Hendriks
Martien Hocks
Paul Huisman
Ton Kwist
Catharina van Loon
Tonnie Marcelis – Nieuwlands
Koos Mentink
Overleden Ouders Josephus Rosdorff en Wilhelmina van den Bosch
Familie van Schaik-Overes,
Hans van Schie
Johannes Cornelis Severijnen
Wim en Mitzi Zandvliet – Mandl