Sint Petrus Parochie Leiden

Ziekenzalving

Indien een katholiek ernstig ziek is, voor een zware operatie staat of de lasten van de ouderdom zwaar wegen, kan hij/zij het Sacrament van de zieken ontvangen. U kunt hierover contact opnemen met de pastoor of de kapelaan.

Het gaat dus niet om het Sacrament van de “stervenden”! Maar natuurlijk is het goed dat iemand die stervende is, of de familie, om dit Sacrament vraagt.

In zieken- en verpleeghuizen is geestelijke verzorging. Dit zijn niet altijd, of beter gezegd vaak niet, priesters. En alleen de priester kan de Ziekenzalving toedienen. Maar de geestelijke verzorger zal wel helpen om een priester (van de eigen parochie) te vragen voor het Sacrament.

N.b. indien een pastoraal werker/werkster bij een zieke bidt dan kan dat zeer waardevol zijn, maar het is niet het Sacrament van de zieken (ook niet als er een handoplegging of zelfs een soort van zalving plaatsvindt!). Alleen een priester kan dit Sacrament toe dienen.In de Ziekenzalving schenkt de Heer vergeving (het kan verbonden worden met de Biecht), kracht, genezing naar ziel en soms naar lichaam. Het Sacrament helpt de zieke om zich meer aan de Heer toe te vertrouwen en zijn lijden met dat van de Heer te verenigen..

Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie