Sint Petrus Parochie Leiden

Voor de kinderen

De volgende activiteiten zijn speciaal voor de kinderen.

  • Elke 1e en 3e zondag tijdens de Mis van 09.30 uur is er een Kinderwoorddienst en crèche. Op de zondagen dat er geen vieringen zijn is dat bij de zaterdagavond viering.
  • Kinderkoor, zie bij de Koren onder Vieringen.
  • Voorbereiding op de 1ste heilige Communie en Vormsel, zie bij Catechese.
  • Kindercatechese; zie project Goede Herder. Informatie bij de pastoor.
  • Speciale kindervieringen met Kerst en rond Pasen. Zo is er eerste Kerstdag kindje wiegen en maken we met de kinderen palmpaasstokken rond Palm zondag
  • De kinderen van de Josephschool komen drie maal per schooljaar voor een speciale viering naar de kerk.
Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie