Sint Petrus Parochie Leiden

Vieringen


De vaste vieringen

 

Zaterdagavond 19.00 uur Eucharistieviering

Dit is de Zondagmis met samenzang of een koor.

Na de viering is er gelegenheid voor het drinken vaan kiopje koffie of thee.

.

Dinsdag 09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel.

Woensdag 10:00 uur

Open Kerk elke tweede woesdag van de maand van 11:00 tot 12:00 uur. Tijdens de open kerk is er aanbidding en zal de rozenkrans gebeden worden.

Vrijdag 09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel.

Bijzondere vieringen

Op de dagen van Kerstmis, Oud en Nieuw, de Goede Week, Hemelvaart, Pinksteren en Hoogfeesten zijn er extra vieringen. Zie daarvoor de actuele berichten.

* Vier keer per jaar is er een gezamenlijke Doopviering.

* In het weekend nabij 29 juni wordt Petrus en Paulus gevierd in een Mis met alle koren.


Eucharistische aanbidding

* Woensdagavond van 18.30 – 19.00 uur in de Josephkerk, Herensingel 3.

* Vrijdag 14:00 uur tot zaterdag 14:00 uur in de H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19.
 
 Biechttijden

* Na de Ochtendmissen van 09.00 uur op dinsdag en vrijdag.

* Iedere woensdagavond van 18.30 tot 19.00 uur in de Josephkerk, Herensingel 3

* Of neemt u gerust daarover contact op met de pastoor

Misintenties

Aan het secretariaat van de Petrus kunt u een Misintentie doorgeven of per e-mail aan ledenadministratie@sintpetrusleiden.nl . Geef daarbij duidelijk de intentie door en voor welke datum de intentie bedoeld is.

Kosten per intentie € 7,50. Contant te betalen of over te maken op ING: 35.31.811 t.n.v. HHPP sint-Petrus Stipendia, Leiden. Vermeld u ook hier duidelijk intentie en de datum.

Misdienaars

Informatie bij mw. van Zanten-de Jeu, tel. 071 - 579 03 55

 

Kosters

Er is een werkgroep Kosterij die de vieringen ondersteunt. Informatie bij dhr. J.A.. Schreuder, tel. 071 - 514 20 64.


Bloemversiering

Een eigen groep verzorgt de bloemversiering in de kerk, passend bij de tijd van het jaar of het bepaalde feest. Informatie bij mw. A.W.M. Marcelis-Nieuwlands, tel. 071 - 514 48 69.


Kerkgebouw

Het kerkgebouw is beschikbaar voor uitvoeringen van concerten die passen bij een kerkgebouw.
Informatie bij dhr. Wil Witte tel. 071-5121778 e-mail witte.wm@gmail.com

Schoonmaak

Elke week wordt (een deel van) de kerk schoongemaakt door vrijwilligers. Informatie bij mw. van Zanten-de Jeu, tel. 071 - 579 03 55.

Koren

Onze kerk is vier koren rijk!

Sint Petruskoor
Dames en herenkoor, dat drie a vier keer maand zingt tijdens de Mis van de zondag om 09.30 uur. Nederlandstalige liederen en Latijnse kyriale. Repetitie op de donderdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in Petruszaal. Informatie bij mw. M.E. van Cleef-Sas, tel. 071 - 576 53 61.

De Cantorij
Dit koor zingt één maal per maand tijdens de viering van de zaterdag 19.00 uur. Nederlandstalige liederen. Repetitie op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00. Informatie bij mw. M.H.H. van der Hulst, tel. 071 – 589 61 81, @  mirjam.vdhulst@ziggo.nl

Kinderkoor
Voor kinderen van 7/8 tot 12 jaar. Zingt één maal per maand bij de Gezinsmis op zaterdagavond om 19.00 uur. Repetitie op woensdagmiddag in de St.Josephschool. Informatie bij mw. M.J.C.A Huisman-van Leeuwen, tel. 071 - 582 01 88.

Projectkoor
Met Kerstmis en Pasen zingt een projectkoor: Het Sint Petruskoor uitgebreid met extra zangers. Van hen wordt wel verwacht de repetities vooraf bij te wonen. Informatie bij dhr. C.Huisman, tel. 071 - 401 96 84.

Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie