Sint Petrus Parochie Leiden

Trouwen in de kerk?

Belangrijk om goed te overwegen! Waarom willen we in de kerk trouwen?

Trouwen in de kerk is ja-zeggen tegen elkaar, maar ook tegen God. En “wat God heeft verbonden mag de mens niet scheiden.” Het is Gods zegen vragen over de toekomst, maar ook aan Hem kenbaar maken als gelovigen dit huwelijk te willen beleven.

Aan het trouwen in de kerk gaan in onze parochie zeker vier gesprekken vooraf. Het is de pastoor of de kapelaan die bij het huwelijk assisteert.

  • Het Huwelijk is een verbintenis tussen man en vrouw.
  • Twee Katholieken sluiten het Huwelijksacrament.
  • Het is ook mogelijk dat een katholiek trouwt met een gedoopte christen van een andere kerkgemeenschap. Ook dat is een Huwelijkssacrament.
  • En het is mogelijk dat een katholiek trouwt met iemand die niet gedoopt is. Dit huwelijk wordt door de Katholieke Kerk erkend als een geldig huwelijk.

De viering van het huwelijk is in de regel een Gebedsviering, tenzij de bruid en bruidegom en het grootste deel van de familie en bekenden meelevend RK zijn, dan kan de Eucharistie ook gevierd worden.

Een trouwkoor kan de zang verzorgen. Maar een eigen koor of muziekgroep is ook een mogelijkheid. Er worden bij de plechtigheid in de kerk echter geen niet-kerkelijke liederen of muziek ten gehore gebracht. Daar is nog gelegenheid genoeg voor op de rest van de dag.

Graag zeer tijdig contact opnemen, minimaal vijf maanden van te voren. Want de datum moet uitkomen voor de celebrant, het kerkgebouw moet beschikbaar zijn en er is het nodige voor te bereiden. Maar over het algemeen zijn de aanstaande bruid en bruidegom toch al ruim van te voren aan het plannen.

Kosten: € 500,00 (kerkgebouw, celebrant en koor)
Bloemversiering is apart.

Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie