Sint Petrus Parochie Leiden

Katholiek worden?

Per jaar worden in Nederland zo rond de 1000 volwassenen katholiek. Daar gaat vaak een lange weg aan vooraf. Een weg van ontdekkingen. Vooroordelen die wegslijten en het vertrouwd raken met de rijkdom van de RK.Kerk.

Het is goed ‘ergens’ op die weg contact op te nemen met “iemand van de Kerk”. Vaak zijn die gesprekken heel verhelderend en nergens zal iemand gedwongen worden stappen te zetten, waar hij/zij nog niet aan toe is. Integendeel, de priester zal vragen of iemand echt goed voorbereid is of wordt. Het is een keuze voor het leven!

Iemand kan opgenomen worden in de RK Kerk, wanneer die:

 • het RK geloof kent en beaamt
 • al een tijdje ook trouw de zondagsvieringen meemaakt
 • zich van harte wil proberen te houden aan het geloof en de richtlijnen van de Kerk
 • van binnenuit deze stap wil zetten als antwoord op een uitnodiging van de Heer Zelf

Aan de stap gaat een periode van catechese vooraf. Die kan ingevuld worden door:

 • de Alpha cursus en/of CaFE volgen
 • gesprekken met de pastoor of kapelaan
 • doorlezen van een geloofsboek (zie onder)
 • zich eigen maken van de belangrijkste punten van het RK geloof
 • meemaken van de zondagsvieringen

Zie ook de serie Wie erover denkt om Katholiek te worden, onder het catechese aanbod, die in januari 2008 begint.

Op weg naar het Doopsel of opname in de Kerk is het goed om te weten dat het nog niet de bedoeling is om ter Communie te gaan. Alleen wie gedoopt is en tot de RK Kerk behoort en probeert volgens de Kerk te leven mag ter Communie gaan. Wel kan iemand naar voren komen om een zegenkruisje te vragen.

De opname in de Kerk gebeurt:

 • voor iemand die al geldig gedoopt is door het uitspreken van de Geloofsbelijdenis tijdens een Mis. Meteen daarna kan men het Heilig Vormsel ontvangen en de 1ste Heilige Communie
 • voor iemand die nog niet gedoopt is door het Heilig Doopsel. Meteen daarna kan men het Heilig Vormsel ontvangen en de 1ste Heilige Communie. De Paasnacht is bij uitstek de nacht voor de Doop, maar dit kan ook op een ander moment in het jaar.

Enkele suggesties om te lezen:

- Geloofsboek van de Belgische Bisschoppen (ISBN 90-209-5166-1)
- Katholicisme voor Dummies (ISBN 90-430-1248-3)

Katholieke verzendboekhandel Colomba: www.colomba.nl.

Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie