Sint Petrus Parochie Leiden

Dopen

“Laat de kinderen toch tot Mij komen”, zegt Jezus.

Ouders kunnen aan de Kerk vragen om hun kind te laten dopen. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind ook opvoeden in het geloof. Van de peter en de meter wordt verwacht dat zij RK zijn en de ouders bijstaan in de geloofsopvoeding.

Indien het om een volwassene gaat die gedoopt wil worden zie Katholiek worden?

Aan de Doop gaat een voorbereidende gesprek af. Er zijn geen kosten verbonden aan het Doopsel, maar een vrijwillige bijdrage aan de parochie is welkom.

Informatie over de aanstaande doopdata bij Mw. P.A.M. Severijnen-van Buuren, tel. 071 - 514 49 88.


Over de Doop

Het Doopsel is een van de zeven Sacramenten. Een Sacrament is een bijzondere ontmoeting met God. Door woorden en tekenen verrijkt Hij ons met Zijn liefde.
Het Doopsel is het allereerste Sacrament dat een mens ontvangt.

Door het Doopsel:
  • wordt de gedoopte een kind van God.
  • wordt het kind opgenomen in de geloofstraditie en de gemeenschap van de Kerk.
  • wordt het kind op de weg van het Evangelie gebracht.
  • vragen wij dankbaar om Gods zegen.

Elk nieuw leven blijft een wonder van Gods scheppende liefde. De Doop is dan ook een goede gelegenheid om God te danken voor deze pasgeborene en Zijn zegen en bescherming te vragen.

Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie