Sint Petrus Parochie Leiden

Diaconie

Het diaconale werk van de Sint-Petruskerk bestaat er vooral uit om diverse organisaties financieel te ondersteunen. Daarbij onderscheiden we diaconie dichtbij (o.a. ondersteuning van de jaarlijkse Kerstactie, Issoria, Exodus, Amnesty Int'l, Voedselbank, Dak- en Thuislozen, Mantelzorg) en diaconie ver weg (zoals Vastenactie, Solidaridad, Vluchtingenhulp, Memisa, Mensen in Nood, Miva).

Verder vindt er divers werk plaats onder de noemer Welzijn. Onder Welzijn wordt verstaan: ontmoetingen, betrokkenheid en zorg voor medeparochianen, die het moeilijk hebben. De wijkcontactpersonen hebben hierin een belangrijke taak.

Contactpersoon: Mw. Miranda Elfrink,  tel. 071-5137823

Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie