Sint Petrus Parochie Leiden

Contact

Adres van het kerkgebouw
Lammenschansweg 40a te Leiden

Petruskerk- secretariaat
Lorentzkade 16a
2313 GB Leiden
Tel: 071 - 512 19 12
E-mail: secretariaat@sintpetrusleiden.nl
Openingstijden:
Dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur

Contact persoon van de Petruskerk :

De heer J.C. Rosdorff tel 071 - 512 60 74 e-mail secretariaat@sintpetrusleiden.nl

Gebruik kerkgebouw & parochiezaal naast de kerk
De heer W. Witte, tel. 071 - 512 17 78  e-mail: witte.wm@gmail.com                   

Pastoor Smith,      tel. 071 - 513 07 00, e-mail: jhsmithpr@gmail.com                                      Pastoor Broeders, tel. 06 27 14 01 17 of  w.p.l.broeders@gmail.com

Algemene kerkbijdragen:
NL04 INGB 0002 5541 52 ; t.n.v. HHPP Sint-Petrus kerkbijdragen
 
Misintenties:                                                                  
NL15 INBG 0003 5318 11 ; t.n.v. HHPP Sint-Petrus Stipendia met vermelding van de intentie en de datum.
Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie