Sint Petrus Parochie Leiden

Catechese

Catechese is uitleg van het Katholieke Geloof.

Doopcatechese

Elke Doop wordt voorbereid door een avond met kennismaking, uitleg en gesprek.
Informatie bij mw. P.A.M. Severijnen-van Buuren, tel. 071 - 514 49 88. Zie ook Dopen.

1ste Heilige Communie

Ieder jaar in januari start de voorbereiding op de 1ste heilige Communie voor kinderen uit groep 4. De voorbereiding telt zo’n tien bijeenkomsten en 3 ouderavonden. De viering van de 1ste H.Communie is meestal in mei.

Informatie bij mw. P.A.M. Severijnen-van Buuren, tel. 071 - 514 49 88

Heilig Vormsel

In juni is er meestal een viering waarin kinderen (en volwassenen) het Heilig Vormsel ontvangen.
Deze viering is een samenwerking van de Petrus-, Joseph-, Lodewijk-, Hartebrug- en Regenboogparochies. De voorbereiding gebeurt samen met Joseph- en de Lodewijkparochies en start in maart. Voor kinderen vanaf groep 7. Informatie bij mw. de Vries, tel. 071 - 589 69 81.
Volwassenen die gevormd willen worden graag contact opnemen met de pastoor.

Pre-catechese aan volwassenen

Pre-catechese wil zeggen: uitleg over het Katholieke Geloof op een eigentijdse en laagdrempelige manier. Zo is er de Alpha-cursus, zie www.Rk-alphacentrum.nl. Daarnaast is er CaFE en er zijn elk jaar de “Notendop” series. Een greep uit het verleden: Katholicisme in een Notendop, de Heilige Schrift in een Notendop, Over de Drie-eenheid in een Notendop.

Zie actuele catecheseaanbod .

Informatie bij de pastoor

Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie