Sint Petrus Parochie Leiden

Bij overlijden

Ons leven kan onverwacht of bij zieke of hoge ouderdom verwacht overgaan in het nieuwe leven bij God. Overlijden ‘hoort’ zo bij dit broze bestaan. Het geloof is dan een belangrijke bron van troost: “Ik ben een God van levenden”, zegt de Heer.

Indien voor de overledene een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartondernemer z.s.m. contact opnemen met de parochie. U hoeft dus niet zelf naar de parochie te bellen. Er wordt dan tijd en plaats afgesproken voor de plechtigheid en de priester zal contact opnemen met de familie voor een ontmoeting.

De plechtigheid kan gehouden worden in:
- de Petruskerk
- de kapel op de begraafplaats bij de Zijlpoort of een andere kerk / kapel
- de aula van een begraafplaats

De viering kan een Eucharistieviering of een gebedsviering zijn. In de aula van een begraafplaats worden echter nooit Eucharistievieringen gehouden. Een speciaal herenkoor kan in de kerk voor de zang zorgen.

Voor kerkbetrokken gelovigen is er de mogelijkheid van een Avondwakeviering.
Al naar gelang de mogelijkheden van de priester kan hij op verzoek meegaan voor de beaarding.

Kosten: € 500,00 voor een viering in de kerk of kapel,  € 250,00  voor een gebedsdienst in een aula, maar de uitvaartondernemer rekent voor zijn bijdrage aan de viering extra eigen kosten.

N.b.
  • Als er al een tijd is afgesproken zonder eerst het verzoek aan de parochie voor te leggen kán het voorkomen dat het niet mogelijk is in de kerk op dat tijdstip of dat er geen priester beschikbaar is. Dan kan de viering op dat (te snel) vastgestelde tijdstip niet doorgaan.
  • Soms heeft de overledene een bepaalde wens kenbaar gemaakt aangaande de uitvaart (liederen, celebrant naar wens, bepaalde riten). Natuurlijk zullen we daar in de mate van het mogelijke rekening mee houden. Maar aan sommige wensen is praktisch of inhoudelijk niet (meer) te voldoen.
  • Ook al is het voor veel mensen en familie geen vanzelfsprekende zaak: het is wenselijk om ruim van te voren al een en ander met elkaar door te spreken. En als er wensen zijn voor de kerkelijke uitvaart, dit ook al op voorhand met de pastoor of kapelaan door te spreken. Het geeft vaak rust dat het ‘al geregeld’ is en bij overlijden is het voor familie ook al duidelijk wat de wensen waren.
Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie