Sint Petrus Parochie Leiden

Biechten

De Biecht is niet afgeschaft, zoals men 20 jaar geleden nog wel eens beweerde. Integendeel de Biecht is weer herontdekt en ook jonge mensen vinden de weg naar dit Sacrament.

De Katechismus van de Katholieke Kerk noemt de Biecht samen met de Ziekenzalving, een Sacrament van ‘genezing’. Wie zijn zonden en tekorten beleidt ontvangt vergeving en dat is ‘balsem voor de ziel’. We ontvangen rust voor ons geweten en mogen verder groeien op de weg van het christen-zijn. De Biecht versterkt de vriendschap met Christus.

Dat een katholiek ‘rustig kan zondigen, want dan biecht hij weer even’ is natuurlijk een karikatuur. Ook de verhalen van vroeger: “We moesten elke week en dan verzon je maar wat” maken een bepaalde beleving begrijpelijk, maar we zijn nu 40 jaar verder!

Biechten blijft altijd moeilijk; we moeten een drempel over. Hoe gaat biechten dan? Door op een priester af te stappen en die helpt wel verder. Dit hoeft niet per se de parochiepriester te zijn. Men kan bij wijze van spreken op elke priester af stappen. Biechten hoeft niet per se in een biechthokje en kan ook door een gesprek voorafgegaan worden. Maar wel moet altijd duidelijk blijven dat we ons tot de Heer wenden: we belijden onze zonden aan Hem. En Hij schenkt ons vergeving, door de Absolutiewoorden van de priester heen.

Het verloop van een Biecht

 • Kruisteken en begroeting door de priester
 • Eenvoudige belijdenis van de zonden aan de Heer
 • Woordje van de de Priester
 • Absolutie, woord van vergeving door de Heer bij monde van de priester:

  God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend
  door de dood en verrijzenis van zijn Zoon
  en de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden;
  Hij schenke u door het dienstwerk van de kerk
  vrijspraak en vrede.
  En Ik ontsla u van uw zonden
  in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
 • Nadien bidden van een gebed als penitentie

Biechttijden

 • Na de Ochtendmissen van 09.00 uur op dinsdag en vrijdag.
 • Iedere woensdagavond van 18.30 tot 19.00 uur in de Josephkerk, Herensingel 3.
 • Of neemt u gerust contact op met de pastoor.
Katholiek worden?
Dopen
Trouwen
Biechten
Ziekenzalving
Bij overlijden
Dopen  |  Trouwen  |  Biechten  |  Ziekenzalving  |  Bij overlijden      ©2012 St. Petrusparochie